Teslimat Bilgileri

Filotim Yönetim A.Ş.

SÖZLEŞMENİN İFASI VE TESLİMAT

Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

5.1. Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. 

Alıcı, aksi belirtilmedikçe satın alma sırasında firması ve fiyatı belirlenen kargo / ulaştırma ücretini ayrıca Satıcı’ya ödemek zorundadır. Satıcı, Web Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. 

Filotim, standart dışı boyutlarda veya ağırlıklardaki ürün gönderimlerinde ya da kargo / ulaştırma bölgesi dışında kalan yerleşim yerlerine yapılan gönderimlerde ekstra kargo / ulaştırma ücreti talep etme hakkına sahiptir.

5.2.Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. 

5.3.Satıcı sipariş konusu ürünü, ifanın imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Alıcı tarafından ürünün sipariş edilmesinden itibaren her halükarda 30 (otuz) gün içinde teslim eder. 

5.4.Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur. 

5.5.Sipariş konusunun ifasının imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

Filotim ile giderlerinizi netleştirin!